Các mảnh được ghép theo chiều đứng vào răng

Các mảnh được ghép theo chiều đứng vào cả hai khuyết hổng và được kết hợp với các vụn xương tự thân cào từ chính lá xương đó. Vạt được khâu thụ động theo quy trình của. Giai đoạn sau mổ có đặc điểm là sưng và đau giới hạn, nhưng không có dấu hiệu tổn thương thần kinh. Bệnh nhân được chụp CT sau mổ hàm dưới. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm chẩn đoán và phân tích để trích xuất bề mặt xương theo định dạng in ba chiều. Các bề mặt trước mổ và sau mổ được nhập vào phần mềm xử lý hình ảnh y khoa và được chồng lên nhau thông qua thuật toán lặp lại khít nhất dùng các vùng xương bên ngoài vùng lấy xương làm vùng tham chiếu. Phần mềm tính toán sự sai biệt giữa hình ảnh trước mổ và sau mổ đến. Bốn tháng sau, bốn implant được đặt theo thủ thuật máy tính hướng dẫn. Các implant được cho phép lành thương trong tháng.

3-1524285552093706523432

Kết quả của thủ thuật tái tạo xương là giống như các kết quả của và trong một nghiên cứu trước đây về nâng xương tự thân theo chiều đứng. Độ sâu làm việc tối đa được đo ở mỗi phân đoạn làm việc. Hình ảnh trong phẫu thuật trái sang phải máng hướng dẫn phẫu thuật được vặn vít vào xương dụng cụ áp điện được đặt vào bề mặt bện trong của máng hướng dẫn phẫu thuật, định hướng làm việc theo chiều không gian các đường cắt xương sau khi tháo máng hướng dẫn phẫu thuật nạy tách khối xương bằng cây nạy khối xương được thu hoạch dài .Đường cắt xương được đặt vào xương theo kế hoạch phẫu thuật. Hình ảnh CT trước mổ với máng hướng dẫn phẫu thuật được đặt lên trên, cho thấy sự thống nhất giữa các mặt phẳng cắt xương hoạch định và hướng làm việc của dụng cụ cắt xương. Một bước trong thủ thuật quản lý khuyết hổng theo chiều đứng hàm trên và hàm dưới.

Nguồn Nha Khoa

comments