Phòng ngừa tạo nấc trong trường hợp răng

Phòng ngừa tạo nấc trong trường hợp ống tùy bình thường với chiều dài làm việc đã được xác định từ đầu. Khi đeo chiều dài làm việc bằng cây trâm tay rồi bẻ cong phía đầu trâm theo hình cong của ống tủy, dựa trên phim x quang, không dùng sức đẩy trâm mà nên hướng trâm về phía chóp. Bơm rửa nhiều lần bằng dung dịch nước muối phối hợp với chất trong khúc cong ống tủy. Mỗi đụng cụ với động tác dũa có biên độ từ nhỏ tới lớn dưa vào và kéo ra, tránh dùng sức đẩy trâm cho tới khi trâm thoải mái và lỏng nơi ống tủy. Tránh xoay tròn cây trâm vì như vậy sẽ làm lệch hướng đường mòn từ nhiên của ống tủy, lần lượt theo thứ tự từng số trâm và không nhẩy số vì dễ tạo nấc. Nếu trâm bị kẹt, đi lại từ số trâm nhỏ cùng với động tác dũa chạy vòng để loại bỏ những điểm vướng trên thành tủy. Cây trâm nạo vó thể trợ giúp tốt trong việc làm làng thành tủy. Áp dụng phương pháp từ thân răng xướng để làm sạch và tạo hình ống tủy với bộ trâm quay trợ giúp ngăn ngừa việc tạo nấc trong trường hợp ống tủy bình thường. Phòng ngừa tạo nấc trong trường hợp ống tủy nhỏ, và khởi đầu không xác định chiều dài làm việc, sử dụng một phim gốc răng để có chiều dài phòng đoán áng chừng, trừ bớt đi để có đi chiều dài nhất định. Bơm dung dịch nước muối vào buồng tùy, sử dụng cây trân tay số nhỉ có đầu bet hơi cong với chiều dài làm việc áng chừng, không dùng áp lực để đưa trâm về phía chóp mà nên đưa tới chiều dài  làm việc với động tác xoay lắc nhẹ. Khi đạt tới chiều dài áng chừng, thực hiện động tác chạy vòng cho tới khi trâm không vướng điểm nào trên vách tủy, trong khi các chiều dài làm việc được chuẩn bị cẩn thận.

nguồn: nha khoa

comments